top of page

Projekt Viking

 

 

Vores aktiveringsprojekt hedder Projekt Viking.

Projektet retter sig mod unge mellem 18 og 29 år, der modtager uddannelseshjælp,

og hvor det vurderes, at de kan starte uddannelse indenfor 1 år.

 

Der kan visiteres til følgende forløb:

 

1. Afklaringsforløb (maks 3 måneder).

    Udredning - med henblik på igangsættelse af den rette indsats.

    Fokus på opmærksomhedspunkter (bl.a. møde til tiden, hygiejne mv).

 

2. Motivationsforløb (maks 3 måneder).

    Finde og udvikle (fastholde) motivation - fra latent til manifest.

 

3. Lærings og udviklingsforløb (maks 6 måneder).

    Finde, udvikle og fastholde potentialer og kompetencer - med henblik på

    uddannelses- eller arbejdsmarkedsrettet indsats. Mulighed for samarbejde

    med uddannelsesinstitutioner, praktikpladser, lærepladser mv.

 

4. Opfølgningsforløb (maks 12 måneder).

    Sikre god og sikker start i uddannelse eller arbejdsmarked. Støtte den unge

    i mestring af eget liv. Fastholdelse i uddannelse eller arbejde.

bottom of page