Projekt Viking

 

 

Vores aktiveringsprojekt hedder Projekt Viking.

Projektet retter sig mod unge mellem 18 og 29 år, der modtager uddannelseshjælp,

og hvor det vurderes, at de kan starte uddannelse indenfor 1 år.

 

Der kan visiteres til følgende forløb:

 

1. Afklaringsforløb (maks 3 måneder).

    Udredning - med henblik på igangsættelse af den rette indsats.

    Fokus på opmærksomhedspunkter (bl.a. møde til tiden, hygiejne mv).

 

2. Motivationsforløb (maks 3 måneder).

    Finde og udvikle (fastholde) motivation - fra latent til manifest.

 

3. Lærings og udviklingsforløb (maks 6 måneder).

    Finde, udvikle og fastholde potentialer og kompetencer - med henblik på

    uddannelses- eller arbejdsmarkedsrettet indsats. Mulighed for samarbejde

    med uddannelsesinstitutioner, praktikpladser, lærepladser mv.

 

4. Opfølgningsforløb (maks 12 måneder).

    Sikre god og sikker start i uddannelse eller arbejdsmarked. Støtte den unge

    i mestring af eget liv. Fastholdelse i uddannelse eller arbejde.