top of page

Vores værdigrundlag

 

Vores værdigrundlag er inddelt i 4 kategorier som hedder: Åbenhed, Udvikling, Respekt og Trivsel.

 

Åbenhed

  Samarbejde:

    Vi samarbejder bl.a. med Haderslev kommune og forskellige uddannelsesinstitutioner om aktiverings projektet.

 

  Kommunikation:

    Vi er åbne overfor alle interesserede til at fortælle og formidle om vores projekt/center.

 

Udvikling

  Engagement:

    Vi engagerer os i de unge, som vi skal hjælpe med at udvikle sig, så de kan komme videre.

 

  Professionalisme:

    Vi har en professionel tilgang til alle aspekter i vores center. Vi ser det som et stort ansvar og tillid til os at vi skal hjælpe de

    unge mennesker. Vi vil lave centret så historisk korrekt som muligt i samarbejde med Museum Sønderjylland.

 

  Faglighed.

    Vi vil sikre en høj faglighed ved vores personale ved viderudvikling og efteruddannelse. Alle der har sin gang i centret får et

    stort førstehjælpskursus da personlig sikkerhed er meget vigtigt.

 

Respekt

  Anerkendelse:

    Vi anerkender alle menneskers forskelligheder og vi støtter og giver plads til personlig udvikling. Vores ideer omkring

    anerkendelse bygger på teorier omkring motivation, identitetsdannelse og selvrealisering.

 

  Rummelighed:

    Vi giver plads til, forstår og accepterer mange og meget forskellige holdninger og tanker.

 

  Ansvar:

    Vi tager vores ansvar for arbejdet med de unge meget seriøst og professionelt. Samtidig har vi også et stort ansvar for at          formidle historien så korrekt som muligt.

 

Trivsel

  Tillid:

    Vi vil vise tillid overfor de unge vi får i centret og få dem til at vise tillid overfor deres mentorer. På den måde får alle aktører

    en samhørrighed og samarbejdet bliver nemmere.

 

  Omsorg:

    Når vi viser omsorg for de unge får de hurtigere tillid til deres mentorer og de menneskelige relationer bliver meget bedre.

 

  Humor:

    Det skal være sjovt at være en del af vores center. Når noget er sjovt, har man mere lyst til det og det virker mindre som

    en pligt. Hvis det ikke er sjovt, er der ingen mening med det.

 

  Glæde:

    Vi vil sørge for en god atmosfære og positive og læringsrige omgivelser, for at de unge har lyst til at være en del af vores           center. De vil opleve små og store sejre, efterhånden som de lærer mere og gennemfører flere og flere opgaver. På den

   måde får de mere selvværd, selvtillid, glæde og motivation til at lære nyt.

Hvis du er interesseret i at høre mere om os? Så udfyld kontakt formularen.​
bottom of page