top of page
IMG_20190324_103207.jpg

Om os


 

 

  Vi er en  frivillig forening som vil tage et socialt ansvar.

Alt overskud vil vi bruge i projektet og til sociale formål af forskellig karakter.

​ 

Vi vil oprette et videnscenter omkring alle vikingetidens aspekter, med alt hvad der hører til. Vi vil eksperimentere historisk med forskellige håndværk og dyrkningsmetoder af køkkenhaver og marker.

Hvorfor bruger vi VEGVISIR som vores logo?

VEGVISIR er en islandsk binderune som blandt andet er kendt fra Huld manuskriptet fra 1860. Det symboliserer: Bær dette tegn på dig og du vil ikke fare vild i storm og dårligt vejr, selv i ukendte omgivelser. Derfor skal det symbolsk betyde at vi vil hjælpe unge videre i deres liv så de ikke farer vild.

Medlemsskab

  Vi kan altid bruge flere medlemmer.

Hvis du har lyst til at blive medlem af vores forening kan du  indbetale beløbet på en af følgende måder:

Mobilepay: 961549.

Bankoverførsel: Regnr: 9740 Kontonr: 0003823180.

I begge tilfælde skal du huske at skrive medlemskab og dit fulde navn og emailadresse.

Medlemskab gælder fra 1. januar til 31. december.

  Det koster 50 kr. for at være medlem i 2022.

Betalende medlemmer har stemmeret ved vores generalforsamlinger og kan stille op til bestyrelsen.

 

     År og fred

          Bestyrelsen.

FNs verdensmål og Midgaard Vikingecenter

Vi arbejder for følgende verdensmål:

Verdensmål 2: Stop Sult, med delmålet om at sikre den genetiske diversitet for opdyrkede planter og husdyr samt deres vilde arter.

Verdensmål 8: Øget andel af unge i grundskolen, der får en erhvervsuddannelse.

Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, Styrke indsatsen for at beskyttte og bevare verdens kultur og naturarv, Universel adgang til sikre, inkludrenede og tilgængelige, grønne og offentlige rum.

Verdensmål 12: Ansvarlig forbrug og produktion: Det globalemadpild skal halveres og fødevaretab skal reduceres, Sikre at mennesker har relevant info og viden om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen. Verdensmål 15: Livet på land, Sikre bevarelse, genoprettelse og bæredygtigt brug af økosystemer på land og i ferskvand, specielt skove og vådområder, Fremme bæredygtig forvaltning af skove, stoppe skovrydning, genskabe forringende skove og væsentligt øge skovrejsning og skovplantning. Verdensmål 17: Partnerskaber for handling er helt afgørende for os. Vi ved, at vi kun bliver en succes for at fremme fokus på datidens værdier fra vikingetiden, hvis vi gør det sammen med lokalbefolkningen, kommunen, turismen og andre foreninger.

Hvis du vil vide mere om hvordan vi specifikt vil arbejde for de nævnte verdensmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Hvis du vil læse mere om verdensmålene kan du gå ind på deres hjemmeside

https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene

FN verdensmål.JPG
bottom of page