© 2015 Midgaard Vikingecenter.  Tlf: 28569528    CVR: 36595442             Last updated 09-02-2020

  • w-facebook

Historisk tidslinje

Cirka 737          Det ældste Dannevirke opføre.

700 årene         Det ældste Ribe og det ældste Hedeby.

789                     Vikinger dræber kongelig repræsentant i det sydengelske rige Wessex.

793                     Lindisfarneklostret plyndres.

804                     Konfrontation mellem Danmark under Godfred og frankerriget under Karl den Store. Hedeby nævnes første gang.

808                     Kong Godfred hærger de slaviske abodritters land, ødelægger handelspladsen Reric, der havde betalt skat til                                               ham, og tager købmændene med sig. Ankommer til Hedeby og beordrer opførelsen af en vældig grænsevold.

Cirka 800/825 De ældste nordiske mønter præges, vistnok i Hedeby. Sansynligvis nygrundlæggelse af Hedeby med en ordnet                                           byplan.

810                      Togt til Frisland, der udbetaler en stor skat. Godfred dræbes af en af sine egne mænd. Efterfølgeren Hemming                                         slutter fred med Karl den Store.

812                      Hemming dør. Herefter tronstridigheder.

813                      De danske samkonger Harald og Reginfred nedkæmper et oprør i Vestfold (på vestsiden af Oslo fjord).

813-854             Horik den Ældre konge.

815                      Frankisk felttog mod Sydjylland som støtte for tronprætendenten Harald.

817                      Dansk-slavisk felttog mod Holsten og borgen Esesfeldt.

820                      Vikinger angriber Flandern og andre steder på Vesteuropas kyst.

821                      Harald får del i styret i Danmark.

826                      Harald og hans familie og følge døbes hos kejser Ludvig den fromme ved Mainz. Han får grevskabet Rüstringen som                                len. Missionæren Ansgar følger Harald til Danmark.

827                      Harald fordrives fra Danmark.

828                      Harald hærger i Danmark. De danske konger (hvortil Horik hører) hærger Holsten.

834- ca. 900     Frisland, Utrecht og Dorestad hærges 834. Herefter plyndringer i Vesteuropa næsten hvert år indtil omkring 900.

835-896             Første registrerede danske plyndring i England(Sheppey) 835. Herefter plyndringer næsten hvert år indtil 896.

838                      Kong Horik gør over for kejser Ludvig krav på overherredømmet over Frisland og abodritternes land.

843                      Første registrerede overvintring på fastlandet i Noirmoutiers i Loiremundingen.

840erne.            Vikingerne opfører befæstede overvintringsbaser i Irland.

845                      Hamburg plyndres. Paris erobres. Bosættelser i Frankrig.

850                      Rorik får tildelt Dorestad og andre grevskaber som len. Godfred plyndrer omkring Seinen og får anvist jord til 

                              bosættelse. Kong Horik må dele riget med to nevøer.

Cirka 850            Kong Horik den Ældre giver Ansgar tilladelse til at bygge kirke og have præst i Hedeby. Dansk togt til Kurland.

850/851             Den første overvintring i England.

854                      Horik den Ældre dræbes. Horik den Yngre bliver konge.

855                      Rorik får styret i en del af Danmark men fordrives senere.

Cirka 860           Kong Horik den Yngre giver Ansgar tilladelse til igen at have præst og kirke i Hedeby samt at bygge kirke og have

                             præst i Ribe, som nævnes første gang.

864                      Udbetaling af den første Danegæld i England.

865                      En "stor hedensk hær" ankommer til England.