top of page

Kommende begivenheder

  • Generalforsamling 2021
    tor. 08. jul.
    Haderslev
    08. jul. 2021 19.00 – 21.00
    Haderslev, Jomfrustien 27, 6100 Haderslev, Danmark
    Dagsorden: 1. Valg af stemmetællere. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Formandens beretning. 5. Regnskabsaflæggelse. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Fastsættelse af kontingent. 8. Godkendelse af budget. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 10. Afslutning ved formanden.
  • Ekstraordinær generalforsamling
    ons. 02. sep.
    Jomfrustien 27
    02. sep. 2020 19.00
    Jomfrustien 27, Jomfrustien 27, 6100 Haderslev, Danmark
    Vi vil gerne have ændret vores vedtægter til "Folkeoplysende forening" og fortælle om status og fremtidige aktiviteter.
  • VIP rundvisning
    tor. 13. feb.
    Museum Sønderjylland - Arkæologi
    13. feb. 2020 19.00 – 21.00
    Museum Sønderjylland - Arkæologi, Dalgade 7, 6100 Haderslev, Danmark
    Så er det tid til en VIP rundvisning på Haderslev Museum. Inkl. foredrag, rundvisning i vikingeudstillingen og fremvisning af de seneste vikingefund.
  • Generalforsamling
    tor. 30. jan.
    Jomfrustien 27
    30. jan. 2020 19.00 – 22.00
    Jomfrustien 27, Jomfrustien 27, 6100 Haderslev, Danmark
    Alle er velkomne til generalforsamlingen. Det er kun medlemmer som har stemmeret, og som kan stille op til diverse poster. Medlemsskab skal være registreret senest d. 23. januar. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde seneste d. 23. januar.
bottom of page