top of page

Vores vision

 

Vores vision er en flertrins raket.

Projektet skal bygges og vedligeholdes af frivillige og ansatte i samarbejde med unge uddannelsesparate, så de gennem bl.a. mentorordning kan øge deres tilknytning til uddannelse og arbejdsmarkedet.

AKTIVERINGSPROJEKT
Vores kerneydelse bliver et aktiveringsprojekt som vi kalder Projekt Viking. Vi ansætter en projektleder, en socialrådgiver og noglementorer. Disse skal hjælpe borgere mellem 18 og 29 år som er på kontanthjælp, så de kan komme i job eller uddannelse.
A78 bygning3.JPG
VELKOMSTBYGNING
I velkomstbygningen vil der være 2 undervisningslokaler, butik, kontorer, industrikøkken, omklædningsrum, bibliotek/studielokale og toiletter.

KULTHUS FRA TISSØ

På det højeste punkt i centret, vil vi

bygge en kopi af kulthuset fra Tissø.

Det skal dog laves som et tårn, så man

kan gå op i det og se ud over hele centret.

uldal.jpg
Hovedgård_sydsydøst_1a.jpg

FRI BONDEGÅRD

 

Vi vil bygge en rekonstruktion af en bondegård fra Uldal, inklusiv sidebygninger. I de bygninger kan der afholdes mange forskellige arrangementer.

  Rundt om gården bygges der forskellige grubehuse efter fund fra Sønderjylland. Det bliver første gang de bygninger bliver rekontrueret.

  Mellem grubehusene anlægges der autentiske køkkenhaver, hvor vi vil tilbyde undervisning for kommunens folkeskoler. 

3D MODEL AF BONDEGÅRDEN
Vi har lavet en 3D model af den fri bondes gård. På den måde er det meget nemmere at visualisere sig hvordan det kommer til at se ud. Hovedbygningen bliver cirka 37 meter lang og den er nord-syd vendt, hvor de andre bygninger ligger øst for.

GRUBEHUSE

 

Grubehusene rundt om gården indrettes så autentisk som muligt. Nogle vil have forskellige værksteder.

Husene vil kunne lejes ud til forskellige arrangementer. Det kan være en hel skoleklasse, som et led i undervisningen skal prøve kræfter med fortiden, uden wifi, i vikingetøj og alt hvad der hører til.

Det kan også være en firmafest eller til teambuilding. Eller hvis en familie vil prøve en alternativ oplevelse.

Der er næsten ingen grænser.

  

Herb Planter

KØKKEN- og URTEHAVER

Vi vil etablere køkken- og urtehaver rundt om grubehusene ved den frie bondes gård. Der skal dyrkes alle mulige grøntsager og urter som der var i vikingetidens haver.

  Haverne skal laves som et tilbud til kommunens 5. og 6. klasser, hvor de kan få undervisning i forskellige emner fra fagene: Natur/Teknik, Historie og Dansk.

BEBOELSE/VÆRKSTEDER

 

I et område vil vi bygge nogle forskellige typer huse efter fund fra Hedeby. Det er en speciel byggestil i byerne. Der vil være forskellige værksteder og beboelser, hvor man kan gå på opdagelse mellem husene.

Kig indenfor hos smeden og se hvad han laver, eller gå over til væveren og se hvad hun laver.

Ved disse huse skal der afholdes markeder.

Hvis du er interesseret i at høre mere om os? Så udfyld kontakt formularen.​
bottom of page